Tuesday, June 6, 2023

DSCF6230

Most popular

ชวนชม สำรับชาติพันธุ์ และ มันนิ – ใต้ป่าภูผาเพชร

  ชวนชม “สำรับชาติพันธุ์” และ “มันนิ - ใต้ป่าภูผาเพชร” 2 สารคดีเปิดบันทึกวิถีชาติพันธุ์พื้นเมืองที่เผชิญความท้าทายกับกติกาโลกสมัยใหม่ อนาคตพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใด ในวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ความเข้าใจนี้จะช่วยขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ได้  . เนื่องในวาระวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ “The Active”...
error: Content is protected !!