Wednesday, October 5, 2022

DSCF6218

Most popular

อาจารย์ สมภพ บุตราช

อาจารย์ สมภพ บุตราช เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2500 เป็นชาวอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น แต่ด้วยความสนใจในการวาดภาพมาตั้งแต่วัยเยาว์ จึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สมภพได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีศิลปกรรมแห่งชาติและได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในประเภทจิตรกรรม อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความไม่ธรรมดาในทักษะฝีมือโดยเฉพาะในการเขียนภาพแนวเหมือนจริง ส่งผลให้รับการชักชวนจากศิลปินรุ่นพี่อย่าง อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์ ปัญญา วิจินธนสาร ให้ไปร่วมเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณี ที่วัดพุทธประทีป...
error: Content is protected !!