Monday, October 3, 2022

DSCF6192

Most popular

โครงการสืบศิลป์สร้างสรรค์แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

โครงการสืบศิลป์สร้างสรรค์แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 “ในยามนี้เป็นเวลาที่คนไทยต้องการความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปให้จงได้” ตัวผมเองในฐานะผู้นำองค์กรที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าจะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงเงินเดือนพนักงานทุกคนไปได้นานแค่ไหน แต่สิ่งเดียวที่ผมเหลืออยู่ตอนนี้คือ “ศรัทธา” ที่เชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ มีสติปัญญา มีความอดทน เราจะต่อสู้และผ่านจุดนี้ไปได้ ผมไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง และผมไม่อยากเห็นคนไทยทิ้งกัน ในเวลานี้ผมไม่สามารถทนอยู่นิ่งเฉยได้ ผมจึงตั้งใจทำโครงการเล็กๆ โดยการทำภาพชุด ”จตุรธาตุพิฆาตภัย” ประกอบไปด้วย ภาพ นพสุบรรณ (ช้าง) ,กัณฐกะ (ม้า) , นันทวิสาล (กระทิง) ,นิลกาลพยัคฆ์รา...
error: Content is protected !!