Wednesday, October 21, 2020

นิคิดถึงพ่อ_๑๗๐๙๑๑_0110

Most popular

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ สมมุติสัจจะ โดย พายุ แฝงทรัพย์

......มนุษย์ปรารถนาในสิ่งอันเป็นสมมุติ สิ่งสมมุติทั้งหลายดุจดั่งเครื่องอำพราง เครื่องพรรณธนาการชีวิต เป็นสิ่งที่ปิดบังสาระความจริงที่เปลี่ยนแปลง เกิดขั้น ตั้งอยู่ และดับไป "สมมติสัจจะ" โดย พายุ แฝงทรัพย์ 1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 People's Gallery ห้อง P1 หอศิลปกรุงเทพฯ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 บน People's Gallery...
error: Content is protected !!