Friday, February 3, 2023

นิคิดถึงพ่อ_๑๗๐๙๑๑_0106

Most popular

ห้ามพลาดกับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2564 17 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564 ……………………………………………………………… หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2564 ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 41 แห่งทั่วประเทศ รวม...
error: Content is protected !!