Monday, October 3, 2022

นิคิดถึงพ่อ_๑๗๐๙๑๑_0088

Most popular

“ไกลก็เหมือนใกล้” โดย อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล

“ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของผมเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำหรับประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงเปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางชีวิตของพวกเราเสมอมา และในวันนี้ แสงสว่างได้ดับมืดลง แต่พระองค์ยังคงสถิตย์ในใจและคนไทยตลอดไป ” - อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล นิทรรศการ " ไกลก็เหมือนใกล้ " จะนำพาสายตาทุกคู่ไปสู่สัจธรรมแห่งความไม่จีรังของความมืดและความสว่าง กับสิ่งที่เรามองเห็นหรือรู้สึกในขณะนี้ เราจะสามารถฝันถึงความอุ่นใจได้ต่อไปอีกหรือไม่ ตั้งแต่วันที่...
error: Content is protected !!