สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ “นางใน” โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะซึ่งในแรงบันดาลใจมาจากสรีระแห่งอิสตรี ผ่านการตีความและรังสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบเฉพาะของศิลปิน ซึ่งล้วนมีความแตกต่างและงดงามในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และสื่อผสม มีศิลปินทั้งหมด 19 ท่านได้แก่ วสันต์ สิทธิเขตต์, สมภพ บุตราช, วราวุธ ชูแสงทอง , เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล ,  สุวัฒน์  วรรณมณี , สมยศ  คำแสง , ธวัชชัย  สมคง , สุวิทย์  ใจป้อม , ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี , ผศ.นาวิน เบียดกลาง , ชัชวาล รอดคลองตัน , โยทะกา จุลโลบล, กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ , ประสิทธิ์ เอมทิม , สุพร แก้วดา , อิทธิพล พัฒรชนม์, ชฤต ภู่ศิริ, จักรี คงแก้ว และ มานิตย์ ศรีสุวรรณ์

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ ณ Great Stars Gallery สุขุมวิท 26 ผู้ที่มีใจรักงานศิลปะห้ามพลาดเด็ดขาด

ติดต่อซื้อผลงาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 097-168-8142
____________________________________

Website : www.greatstarsartshow.com/art/7421

____________________________________

QR CODE : 

____________________________________