Sunday, November 27, 2022

pang

Most popular

อาจารย์ จ่าง แซ่ตั้ง

อาจารย์ จ่าง แซ่ตั้ง 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2477 ทารกลูกชาวจีนคนหนึ่ง ได้ถือกำเนิดขึ้นที่ห้องแถวไม้ย่านตลาดสมเด็จริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี บิดาและมารดาตั้งชื่อให้ว่า เด็กชายเฮง จ่าง แซ่ตั้ง อาจารย์ จ่าง แซ่ตั้ง ได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตเพื่อเป็นเพียง แรงงานภายในครอบครัวชาวจีน ยากจนที่มีอาชีพค้าขาย
error: Content is protected !!