Saturday, January 29, 2022

Panya Vijinthanasarn, Interior reconstruction, 2017, mixed technique 25 x 25 cm

Most popular

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันต์ สารากรบริรักษ์

ชีวิตที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์สันต์ สารากรบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพ.ศ.2547 ศิษย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เปิดบ้านสวนเนื้อที่ 6 ไร่ ณ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้เขียวขจี บ่อปลา อยู่ติดกับสนามยิงปืนเล็กๆ ท่านเป็นนักสะสมอาวุธปืนยาวปืนสั้น เก็บไว้หลายกระบอก กวาดรางวัลเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตรระดับชาติมามากมาย ไม่ต่างกับปลายพู่ขนาดต่างๆ...

producer

error: Content is protected !!