เรียน แขกผู้มีเกียรติ

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่ วมในพิธีเปิดนิทรรศการ

“AP3: Falling”
โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และ ปัญญา วิจินธนสาร
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม  2560เวลา 18.30 น.
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

 

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 23 กันยายน 2560

นิทรรศการ “AP3: Falling” โดย แอนดรูว์ สตาห์ล และ ปัญญา วิจินธนสาร นำเสนอผลงานศิลปะจาก 2 ศิลปิน ที่มีความแตกต่างทั้งทางเชื้ อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิ ลปะอันมีอัตลักษณ์ส่วนตน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกั บการเฝ้ามองสังเกตความเป็นไปต่ างๆ ภายในโลกยุคสมัยปัจจุบันที่มี ความซับซ้อนทั้งในเชิงความคิ ดและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ประวัติศาสตร์และอนาคตจากมุ มมองของ 2 ศิลปินชั้นครู จึงได้รับการถ่ายทอดเพื่อจั ดแสดงร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสื่อแสดงให้เห็นถึ งความแตกต่างอันย้อนแย้ งและสอดประสานต่อกัน

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติ ดต่อ
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (HQ)
โทร: 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com
Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery 

—————————— ————————

Dear All,

ARDEL’s Third Place Gallery requests the pleasure of your company at the opening reception of:

“AP3: Falling”
By Andrew Stahl and PanyaVijinthanasarn

On Thursday: August 17, 2017, at 6.30 p.m.

At ARDEL’s Third Place Gallery (ThonglorSoi 10)


The Exhibition will be on view during August 17 – September 23, 2017


Andrew Stahl and PanyaVijinthanasarn present a new duo exhibition “AP3: Falling” that shows the difference from both races, religions, cultures and the unique styles of their creation. The artists ponder upon the things around them in this world today which are very complex in terms of idea and nature. The history and future from the point of view of these two art masters therefore are featured in this third collaboration to reflect the disparity and harmony that merged nicely together.

 

ARDEL’s Third Place Gallery hours; Monday – Saturday: 10 am – 6 pm (closed on Sunday)

For more information, please contact;
ARDEL Gallery of Modern Art HQ :

02-422-2092 Fax: 02-422-2091
on Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs.

and Sunday at 10.30 – 17.30 hrs. (closed on Monday)
website: www.ardelgallery.com

Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery

 

(