Friday, March 24, 2023

Land of Karma_03

Most popular

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 333gallery.com เว็บไซต์ที่ตอบโจทย์วงการศิลปะต้อนรับผู้มีใจรักงานศิลป์เข้าสู่ e-Marketplace เว็บไซต์ที่รวบรวมศิลปินและผลงานจากทั่วทุกมุมโลกไว้มากที่สุดในประเทศไทย!

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 333gallery.com เว็บไซต์ที่ตอบโจทย์วงการศิลปะ ต้อนรับผู้มีใจรักงานศิลป์เข้าสู่ e-Marketplace เว็บไซต์ที่รวบรวมศิลปินและผลงานจากทั่วทุกมุมโลกไว้มากที่สุดในประเทศไทย! 333gallery.com เป็นเว็บไซต์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ เริ่มต้นที่ส่วนของ ศิลปิน(Artist) สำหรับศิลปินที่ต้องการนำผลงานศิลปะขึ้นโชว์บนเว็บไซต์ 333gallery.com ยังทำหน้าที่เสมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี ที่คัดเลือกศิลปินที่มีตัวตนจริงและมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ยืนยันตัวตนของศิลปินทุกคน ดังนั้นผู้ซื้อสามารถสบายใจได้ว่า จะได้ครอบครองผลงานศิลปะระดับคุณภาพอย่างแน่นอน นอกจากนี้บนเว็บไซต์ยังมีฟังก์ชันจัดนิทรรศการออนไลน์หรือออนไลน์คอลเลกชัน ของ คิวเรเตอร์ (curator) เพื่อเป็นอีกเวทีให้กับคิวเรเตอร์และผู้ซื้อได้สนุกสนานกับการเลือกชมและเป็นเจ้าของงานศิลปะ...
error: Content is protected !!