Sunday, November 27, 2022

690

Most popular

ดอกไม้เพื่อพ่อ

เราอาจจะเคยเห็นงานจัดแสดงดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ในทั่วโลก แต่คนทั่วโลกคงไม่เคยเห็นงานจัดแสดงดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ ที่ร่วมกันทำขึ้นจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของสามัญชนคนธรรมดาและพ่อค้าแม่ค้าหาเช้ากินค่ำเพื่อมอบให้กับพ่อที่เป็นที่รักคนเดียวของคนทั้งชาติ ครั้งแรกของการรวมตัวกันของช่างฝีมือดอกไม้ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าในปากคลองตลาด พร้อมกับประชาชนทั่วไปที่ร่วมเป็น จิตอาสา ระดมดอกไม้สดที่เป็นพืชเศรษฐกิจจากทั่วประเทศไทย มารังสรรค์ร่วมกันจัดทำเป็นซุ้มดอกไม้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยความหมายที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อผู้เป็นที่รัก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ไปจนถึง 27 ตุลาคม 2560 ซุ้มที่ 1 "คนไทย" (Thais) อุโมงค์ดอกไม้จัดทำผืนผ้าปลิวไสวความยาว 89 เมตร ตามพระชนมพรรษาของพระองค์ ประดับด้วยดอกไม้สีขาวโดยส่วนปลายของผืนผ้า จะค่อยๆกลายมาเป็นสีของธงชาติไทย...
error: Content is protected !!