Thursday, June 8, 2023

682

Most popular

“อาจารย์ ประสิทธิ์ เอมทิม” ส่งมอบผลงานประติมากรรม ( เทพธิดาแห่งทางช้างเผือก,2018 ) ให้ “คุณจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์”...

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท Great Stars Digital ได้ส่งมอบผลงานประติมากรรม ( เทพธิดาแห่งทางช้างเผือก,2018 ) ผลงานที่สร้างสรรค์โดยประติมากรผูู้มีชื่อเสียง “ อาจารย์ ประสิทธิ์ เอมทิม ” มอบให้ “ คุณ...
error: Content is protected !!