Saturday, October 1, 2022

682

Most popular

ผลงานอันแสนยิ่งใหญ่ แด่พ่อหลวงโดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

ภาพ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ขณะกำลังวาดภาพ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” อาจารย์ตั้งใจวาดภาพกายทิพย์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และใช้ครุฑสี่องค์แทนพรหมวิหารสี่ของพระองค์ท่าน วิมานสิบหลังด้านบน และดอกบัวทิพย์สิบดอกด้านล่างแทนทศพิธราชธรรม ลวดลายทองแทนสัญลักษณ์เลขเก้าไทยที่มีภาพของพระองค์ท่านอยู่ในวงกลม หมายถึง ดวงจิตของพระองค์ท่านที่กำลังขยับลอยขึ้นสู่สวรรคาลัย ซึ่งที่ใช้เวลาในการวาดนานถึง 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต โดยจะค่อยๆ วาดช่วงเช้ามืดหลังทำสมาธิ และทุกช่วงเวลาที่รู้สึกระลึกถึงพระองค์ท่าน เทคนิคสี : อะคริลิกบนผ้าใบ
error: Content is protected !!