Sunday, October 17, 2021

657

Most popular

ประกาศแล้ว 17 ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2560

19 ม.ค. 61 – ที่ห้องประชุม ๓๐๑  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๗ คน ดังนี้ ๑. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน...
error: Content is protected !!