เริ่มแล้ววันนี่้!!! การประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 256ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพถ่ายประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ สถานที่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงความเป็น “เชียงรายเมืองศิลปะ” ที่บันทึกในช่วงระหว่าง ปี 2559 – 2561 ลงใน facebook ของตนเอง และตั้งค่าเป็นสาธารณะ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หรือ https://facebook.com/ChiangraiCityofArt