เปิดรับสมัครแล้ว เวทีประชันผลงานศิลปะ เฟ้นหาสุดยอดฝีมือรุ่นใหม่ ประดับวงการ Thai Artist 2018

 

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018″ ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด และทัศนศึกษาชมผลงานศิลปะในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี

สาขาการประกวด

 • สาขาศิลปะ 2 มิติ
 • สาขาศิลปะ 3 มิติ
 • สาขาการประพันธ์ดนตรี
 • สาขาภาพถ่าย
 • สาขาภาพยนตร์
 • สาขาวรรณกรรม

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 (จะแตกต่างกันตามสาขาการประกวด)

 • สาขาศิลปะ 2 มิติ : ส่งผลงานวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561
 • สาขาศิลปะ 3 มิติ : ส่งผลงานวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561
 • สาขาการประพันธ์ดนตรี : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 29 มิถุนายน 2561
 • สาขาภาพถ่าย : ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2561
 • สาขาภาพยนตร์ : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561
 • สาขาวรรณกรรม : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0 2586 2042
 • www.facebook.com/YoungThaiArtistAward