Wednesday, October 21, 2020

Anchalee Arayapongpanich _paintings_Thailand_artodyssey (18)

Most popular

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง กับอาจารย์​ที่เคารพนับถือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี (ศิลปิน​แห่งชาติ)​ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว

ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง กับอาจารย์​ที่เคารพนับถือศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี (ศิลปิน​แห่งชาติ)​ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมข้อมูล กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาลา 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ประชาชนทั่วไปรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 18.30 น. และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 8 - 9...
error: Content is protected !!