นิทรรศการ “ลึกลับ ซับซ้อน” โดย นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ

เป็นนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานเดี่ยว โดยรวบรวมผลงานประเภทวาดเส้นจิตรกรรม จำนวน 30 ชิ้น เป็นผลงานที่มุ่งเน้นการแสดงออกทางด้านสภาวะจิตเป็นหลัก โดยอาศัยรูปทรงทางธรรมชาติเป็นที่สถิตย์ของอารมณ์ ความรู้สึก และปรัชญาความเชื่อส่วนตัว ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ

นิทรรศการศิลปะชุด “ลึกลับ-ซับซ้อน” จะจัดแสดงขึ้น ณ 333 gallery ชั้น3 ห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-30 มิถุนายน 2561(นิทรรศการเปิดแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 –18.30 น.) และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น.