นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ใน งานนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 16 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศไทยเปิดตลาดน้ำร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมและการแสดง อาทิ การแสดงชุดหนุมานเกี้ยวมัจฉา  การเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย  สาธิตศิลปะการต่อสู้มวยไทย การทำอาหารไทย การนวดแผนไทย และการบรรเลงเพลงไทย  รวมทั้งร่วมกับวัดไทยและเครือข่ายชาวพุทธในต่างประเทศร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา