Friday, February 3, 2023

20885157_1526464287376585_1483595303_n

Most popular

HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล

HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561   นิทรรศการ HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล นำเสนอผลงานภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ของศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่จากรั้วหน้าพระลาน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีความซับซ้อนอยู่ภายในตัวเองอย่างมาก ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่รักสวยรักงาม ตกแต่งประดับประดาเรือนร่างเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเอง ถูกแสดงออกในรูปแบบของภาพเหมือนหญิงสาวในอิริยาบถต่าง ๆ ผสมผสานกับสัญลักษณ์ที่แฝงซ่อนความหมายและความรู้สึกมากมายไว้ภายใน ------------------------------------- HER By Chalita Tantiwitkosol 23 ...
error: Content is protected !!