Wednesday, February 26, 2020

D51

Most popular

อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี

อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี เกิด 15 มีนาคม พ.ศ. 2505 ที่ จังหวัด ตรัง ในครอบครัวเกษตรกร อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็ก เริ่มวาดรูป จากการเรียนสุขศึกษา ตอนแบ่งกลุ่มนักเรียน วาดภาพห่าน ตอนนั้น เพื่อนในห้องเรียนได้เห็นความสามารถในการวาดภาพ ของ อาจารย์ สุวัฒน์ วรรณมณี...
error: Content is protected !!