Thursday, June 8, 2023

20884848_1525723224117358_1002198398_n

Most popular

Life Along the River ชีวิตสายน้ำ โดย วรสันต์ สุภาพ

"Life Along the River ชีวิตสายน้ำ” ถือเป็นการร่วมแสดงงานนิทรรศการเดี่ยวกับนัมเบอร์วันแกลลอรี่ เป็นครั้งแรกของวรสันต์ สุภาพ ศิลปินที่มากด้วยทักษะและฝีมือ ผ่านการแสดงงานกลุ่มและเดี่ยวมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาพเรือเอี๊ยมจุ๊นที่ล่องลอยบนผิวแม่น้ำเจ้าพระยา เรื่องราวการใช้ชีวิตของคนไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ โดยเอาชีวิตของคนในเรือมาสื่อ มีทั้งพ่อ แม่ ลูกและสัตว์เลี้ยงอาศัยรวมอยู่ด้วยกัน แม้ในเวลาทานข้าวก็ทานด้วยกัน ภาพหญิงสาวอาบน้ำบนเรือริมแม่น้ำ นอนในเรือลำเดียวกัน ทำให้พ่อแม่ได้มีเวลาอยู่กับลูก ได้อบรมสั่งสอนลูก จะเห็นได้ว่าภาพเขียนนี้สามารถบอกอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างของผู้ใช้ชีวิตในสายน้ำ แม้กระทั่งเมืองหลวงที่ชื่อกรุงเทพฯ...
error: Content is protected !!