ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” และ “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”

กำหนดเวลาส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 สามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 3 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กทม. 10310

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2209 3757 และ http://www.ocac.go.th/news-detail-1863.html