นิทรรศการ “นิทานแผดเสียงกรีดเสียง และซีซเสียง”
(The Fable of Braying, Chirping, and Sizzling Sounds)
โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านการ ส่งเสียงแตกต่างกัน การดำเนินเรื่องราวแฝงแง่คิด และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยศิลปินนำนิทานมาต่อยอดทางจินตนาการ และสังเคราะห์เข้าด้วยกันกลายเป็นนิทานต่อเติม และสร้างผลงาน ลักษณะจัดวางเชิงชีววิทยา (Biological Installation)

จัดแสดงวันที่ 5-27 พ.ค. 2561
ห้อง P1 ในพื้นที่ People’s Gallery ชั้น 2
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร