ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา
การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 – 15.00 น.(ลงทะเบียน 12.30น.)
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์กรุงเทพฯ (BACC)

 

Achieve the Dream with Passion
เสวนาในมุมมองของศิลปินผู้เดินตามความฝัน ทั้งในบทบาทของนักร้องเพลงร็อคชื่อดัง และศิลปินสร้างสรรค์งานจิตรกรรม เจ้าของนิทรรศการ “Siam Rangers : เป็นฮีโร่มันเหนื่อย” คุณปรีย์วิศว์ นิลจุลกะ (ปาล์ม Instinct)

 

In the Eyes of Curator
ภัณฑารักษ์มองหาอะไรในผลงานของศิลปิน เสวนาผ่านมุมมองของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ภัณฑารักษ์อิสระ ผู้คัดเลือกผลงานให้กับหอศิลป์ระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ

 

A Journey of Art
เส้นทางของศิลปินที่ก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง พบกับ คุณปานพรรณ ยอดมณี และ คุณสุกิจ ชูศรี

 

สำรองที่นั่งได้ทาง QR Code นี้
https://goo.gl/hAzCGd
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

จำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2343 4969, 0 2343 4977