นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 125 “จินตนาการ : Imagine”

ผลงานโดย ลิซ่า โมเซส (Lisa Moses)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น.
ณ 9 Art Gallery / Architect Studio

 

9 Art Gallery / Architect studio

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 125

” Imagine ”
ของ Lisa Moses

โดย คุณนงนุช พรหมยงค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น.

ณ 9 Art Gallery / Architect Studio เชียงราย (ช้าย 80 ม.จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายไปทางแม่จัน) เวลาเปิดทำการ 10.00 น.-20.00 น.(เว้นวันจันทร์) นิทรรศการจะเปิดให้ชมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โทร 0-5371-9110, 083-152-6021 e-mail:artgallery9@hotmail.com

 

9 Art Gallery / Architect studio

Request the pleasure of your company at the opening of the 125th exhibition of Art

” Imagine ”
By Lisa Moses
To be presided over by Khun Nongnuch Promyong

On Friday 4th May, 2018 at 7.00 pm. At 9 Art Gallery / Architect studio, Chiangrai (100 m. from King Mengrai monument )

Opening hours Thursday-Sunday 10.00 am.-7.00 pm. The exhibition will be on view until June 30th, 2018 More information tel. 66-5371-9110, 66-83-152-6021 e-mail:artgallery9@hotmail.com

Lisa Moses is a Thailand-based American artist who has created a “Paper Sculpture Collage” technique resulting in 3-dimensional images.

She also uses the “Cast Acrylic Print” technique invented by her father, Joseph Zirker. By using this technique she is able to layer paint and collage elements to create one-time prints with smooth surfaces that fully integrate the collage elements.

The resulting work has distinct vibrant colors and composition, incorporating the beauty of the galaxies, humanity, and the music and dance of life forms on earth.

All works are for sale and part of the proceeds from sales go to

The Freedom Story whose mission is to prevent child exploitation in Thailand.