นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “7 องศา”

ผลงานโดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 25 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

…….”7 องศา” นิทรรศการศิลปนิพนธ์……….

ประจำปีการศึกษา 2560 โดย.นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“พิธีเปิดวันที่ 8 พ.ค. 2561” เวลา 17.00 น.

….คุณ พงษ์ชัย จินดาสุข (แต๊น)…..
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เซียล (1980) จำกัด
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 4 – 25 พฤษภาคม 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

…….” 7 Ongsa Art Thesis Exhibition “………

…….Opening Reception 8 May 2018………….

4 – 25 May 2018 H.R.H Princess SIrindhorn Art Gallery The Sirindhorn Visual Art Worhshop Bullding Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University, Sanamchandra Palace Nakhon Pathom

…..เสวนา “แนวทางการเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วงการศิลปะนานาชาติ”

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00-16.30
ร่วมเสวนาโดย
อาจารย์ดร.ถนอม ชาภัคดี
คุณนันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล
และคุณวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย