นิทรรศการศิลปะ ศิลปกรรม’๙๙ “สานใจ ศิลปกรรม สานศิลป์ สู่ถิ่นเกิด”

โดย สมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา มีศิษย์เก่าส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมแสดง 200 ท่าน ผลงาน 200 กว่าชิ้น รายได้เพื่อเป็นกองทุนสร้างอาคารสมาคมฯ ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

***พิธีเปิด วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.
พร้อมงานเลี้ยงขันโตก และ การแสดงพื้นเมืองแบบลานนาไทย
(เป็นงานเลี้ยงขอบคุณ เชิญท่านแต่งกายแบบล้านนาและแบบไทยประยุกต์ตามสะดวก)

***สำหรับผู้ที่สนใจ จองผลงาน
ติดต่อ คุณติ๊ก 083-9443449