อาจารย์อารี สุทธิพันธุ์ คือศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2555 อาจารย์ผู้ผลิตแบบเรียนศิลปศึกษา บุกเบิกและสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบพิพัฒนการนิยม (Progressivism) ในบ้านเรา และในนิทรรศการ ‘Outside In อารี สุทธิพันธุ์’ คือการรวบรวมผลงานของอาจารย์ไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กับแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสังคมแวดล้อม ลองไปทำความรู้จักตัวตน วิธีคิด และจิตใจผ่านผลงานของอาจารย์กันดูสักครั้ง

วันเปิดงาน : วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๘.๐๐ น. เปิดงาน
ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๔ หอศิลป์กรุงเทพ
จัดแสดงตั้งแต่ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.