Tuesday, September 29, 2020

20930492_1525706157452398_607620698_o

Most popular

อ.ถวัลย์ ดัชนี ชีวิตและการศึกษา

อ.ถวัลย์ ดัชนี ชีวิตและการศึกษา ดร. ถวัลย์ ดัชนี เป็นจิตรกร ช่างเขียนรูปแห่งดอยสูงเชียงราย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อพ.ศ. 2544 เกิดที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของนายศรี และนางบัวคำ (พรหมสา) ดัชนี เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 4 คน ได้แก่ พ.ต.สว่าง ดัชนี (ถึงแก่กรรม) นายสมจิตต์ ดัชนี...
error: Content is protected !!