Wednesday, April 1, 2020

20907186_1525707307452283_340434525_o

Most popular

กลุ่มจิตรกรไทย ได้เดินทางมาที่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดแสดงผลงานชุด ภูมิรมณีย์ ณ หอศิลป์สงขลา

กลุ่มจิตรกรไทย ได้เดินทางมาที่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดแสดงผลงานชุด ภูมิรมณีย์ ณ หอศิลป์สงขลา ซึ่งเป็นการสัญจร ซึ่งที่ผ่านมาได้แสดงที่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอศิลป์อาจารย์ทวี รัชนีกร ที่จังหวัดนครราชสีมา หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการเดินทางมาสงขลาในครั้งนี้ได้มีการ ทำworkshop กัลปนา แบบไทยโบราณ ด้วยเทคนิคสีฝุ่นบนพื้นดินสอพองบนกาวเม็ดมะขาม โดยจัดให้มีการ workshop...

advanced from

error: Content is protected !!