Wednesday, January 20, 2021

20907186_1525707307452283_340434525_o

Most popular

เชิญชมงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา ภาคเหนือ ณ โรงละครศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ มาม่วนกั๋นในงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญา ภาคเหนือ ณ โรงละครศิลป์ศาลา และบริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป มาเที่ยวงานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓...
error: Content is protected !!