สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลศิลปและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ศิลปะวิถีจังหวัดตรัง โดยมีศิลปินชาวต่างชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และเชิญชมงานนิทรรศการ ร่วมชมตลาดนัด วิถีชุมชนตำบลปากแจ่ม ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น