นิทรรศการ

“สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้”

? โดย จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ?

>> 5 – 24 เมษายน 2561 <<

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

*ชมฟรี* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

? พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

= Artist Talk เวลา 16.00 น. และ พิธีเปิดเวลา 17.00 น. =

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม☎
Facebook Page : Psg Art Gallery

www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

* * * * * * * * * * * * * * * *

.

? #OpeningOn20April !! WELCOMEEE

“Shades of Southern Multicultural Society”

? Art Exhibition By Jirarot Sriyaphan ?

>> 5th – 24th April 2018 <<

Open : Mondays – Saturdays. Time : 9 am – 4.30 pm

*Free Admission* Closed on Sunday and Public Holidays.

? Opening reception on Friday, 20th April 2018.

= Artist talk at 4 pm & opening at 5 pm =

At H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace Campus, Nakhonpathom.

?For more information☎

Facebook Page : Psg Art Gallery

www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/