นิทรรศการศิลปกรรม “หลากหลาย หลายชีวิต“
Various Patterns; Diversity of Life.
ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการ “หลากหลาย หลายชีวิต” ในสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ขอเชิญเข้าเฝ้ารับเสด็จ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”
ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากหลาย หลายชีวิต“
Various Patterns; Diversity of Life.
ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

จัดแสดงจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๑
เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันพุธ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2815360 – 1

※※※※※※※※※※

The Pleasure of Your Company is Requested. At the Reception Ceremony for Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol. Guest of Honor at The Opening of The Exhibition

“VARIOUS PATTERNS; DIVERSITY OF LIFE”
By Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol.

* On Thursday 19th March 2018 at 2 pm *

At The Queens Gallery, Ratchadannoen Klang Road, Bangkok.

 

>> The exhibition will be on view until 15th May 2018 <<

Gallery Hours : 10 am – 7 pm (Closed on Wednesday)

For further information 02-2815360-1