Sunday, March 26, 2023

S__5701676

Most popular

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9 อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.(ลงทะเบียน 12.30น.) ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์กรุงเทพฯ (BACC)   Achieve the Dream with Passion เสวนาในมุมมองของศิลปินผู้เดินตามความฝัน ทั้งในบทบาทของนักร้องเพลงร็อคชื่อดัง และศิลปินสร้างสรรค์งานจิตรกรรม เจ้าของนิทรรศการ “Siam...
error: Content is protected !!