Monday, March 27, 2023

images

Most popular

IT’S GOOD TO CRY SOMETIMES โดยศิลปิน นิสา ศรีคำดี (มอลลี่)

IT’S GOOD TO CRY SOMETIMES โดยศิลปิน นิสา ศรีคำดี (มอลลี่) ศิลปินผู้หลงใหลในงานประดิษฐ์และของเล่นมาตั้งแต่เด็ เธอเติบโตมากับคำถามเล็กๆ ในใจว่าทำไมผู้คนรอบข้างมักจะเปิดเผยแต่ด้านที่มีความสุขของตัวเองให้คนอื่นเห็น แต่เธอรู้สึกว่าการแสดงความอ่อนแอ อ่อนไหว เป็นเรื่องที่ควรจะยอมรับได้และรู้สึกว่าการร้องไห้เป็นหนทางสู่การก้าวผ่านความทุกข์ . ไม่จำเป็น ในทางตรงข้ามเอาเข้าจริง การเเสดงออกซึ่งความอ่อนแอ หวั่นไหว สับสน หรือกังวลใจนั้น เป็นเรื่องที่ควรยอมรับกันในระดับสำนึกสาธารณะ และต้องการพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนได้ระบายออกมาบ้างควบคู่ไปด้วย สำหรับหลาย ๆ คน...
error: Content is protected !!