Thursday, June 8, 2023

Davika mai

Most popular

สาระศิลป์…ตอนเปิดบ้านศิลปินพุทธศิลป์ ผสานกลิ่นอายของศิลปะ บทเพลง และขุนเขา

  อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2546   "ศิลปะของคนไทยสมัยโบราณเขาทำเพื่อศาสนา ทำเพื่อความดีงามของมนุษย์ เพื่อประโยชน์สุขของสังคม... ประติมากรรม เช่นการปั้นพระพุทธรูป ไม่ใช่ให้สวยงามอย่างเดียว ยังต้องมุ่งสำหรับศาสนาด้วย, จิตรกรรม แสดงเรื่องราวของมนุษย์และพุทธประวัติ นั่นก็เพื่อเป้าหมายสองอย่าง คือ ทั้งเพื่อเกื้อกูลศาสนา และเพื่อสังคมมนุษย์ด้วย งานของผมก็มีเป้าหมายอย่างศิลปินบรรพบุรุษ…     สำหรับคอลัมนี้ สาระศิลป์ขอพาท่านผู้อ่านไปเที่ยวบ้านศิลปินท่านหนึ่ง ผู้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มรื่นท่ามกลางความเงียบสงบของขุนเขา ดินแดนแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา จ.เชียงใหม่ ห่างตัวเมืองไม่มากนัก เราจะพาท่านไปยังบ้านหลังเล็กๆ เชื่อมต่อกับอาคาร อยู่ใจกลางของหมู่บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่...
error: Content is protected !!