Sunday, July 12, 2020

13518252411351826137l

Most popular

นิทรรศการ Miss Candy Heart

Miss Candy Heart นิทรรศการที่จะจัดร่วมกันระหว่างศิลปินสองคนคือ Win Nimman (วิน นิมมานวรวุฒิ) นักเขียน และนักร้อง-นักแต่งเพลง และ mamo (วรมา อำไพรัตน์) ศิลปินและนักวาดภาพประกอบ ที่มีคอนเซ็ปต์หลักคือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงและการให้กำลังใจผู้หญิง ผ่านบทกวีและงานศิลปะ (women's empowerment through arts) 
error: Content is protected !!