Saturday, January 29, 2022

20915813_1525693957453618_563935662_n

Most popular

เปิดบ้านจับจองผลงานสุดพิเศษของ อินสนธิ์ วงค์สาม ตำนานที่ยังมีลมหายใจ

เทศกาลสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมือง" นี้ หอศิลป์ อินสนธิ์ วงค์สาม เปิดบ้านเพื่อมอบโอกาสสุดพิเศษจับจองเป็นเจ้าของผลงาน ไม่ว่าจะเป็นงาน คันฉ่องส่องใจ (กระจกไม้สัก) ผลงานปี 1988 , งานภาพพิมพ์ (Wood cut) ตั้งเเต่ปี 2002-2019 , ส้นตีนอินสนธิ์ , งาน sketch สีน้ำ เป็นต้น...
error: Content is protected !!