Friday, June 2, 2023

20885119_1525693884120292_57859853_n

Most popular

กลับมาอีกครั้งและยิ่งใหญ่กว่าเดิมกับ เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ศิลปะวิถี ปากแจ่ม@หวยยอด จังหวัดตรัง “Arts & Culture Festival” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.โดยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเทศกาลฯจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29...
error: Content is protected !!