นิทรรศการ @DAWN นำเสนอผลงานของ 4 ศิลปินหน้าใหม่ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และสื่อผสม ได้อย่างโดดเด่น มีแนวทางเฉพาะตัว อาทิ ผลงานจิตรกรรมของ สุภาภรณ์ จุลกะ ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาล ใจจากรูปทรงของวัตถุที่พบเห็นในชีวิตประจำวันผสมผสานกับจินตนาการแบบกึ่งนามธรรม ผลงานจิตรกรรมของ พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์ ที่สร้างขึ้นจากเส้น สี น้ำหนักอันพลิ้วไหว เกิดกลายเป็นรูปทรงกึ่งเหนือจริ งกึ่งจินตนาการ ผลงานวาดเส้นของ แทน โฆษิตพิพัฒน์ ที่หยิบยืมรูปร่างของสรรพสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์แทนความพยายามในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ และผลงานสื่อผสมของ เทิดธันวา คะนะมะ ที่สร้างสรรค์ลวดลายไทยผสมผสานกับร่องรอยกัดกร่อนบนพื้นผิวโลหะมาสื่อแสดงความย้อนแย้งแห่ งการพัฒนาทางเทคโนโลยีตามยุคสมัย

@DAWN

โดย สุภาภรณ์ จุลกะ, พรภัสสร์ภรณ์ บุณยฤทธนนท์, แทน โฆษิตพิพัฒน์ และ เทิดธันวา คะนะมะ

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 28 เมษายน 2561

ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10)

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (HQ) โทร: 02-422-2092

อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

เว็บไซต์: www.ardelgallery.com

Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery

——————————————————

Dear All,

ARDEL’s Third Place Gallery will host the following art exhibition:

@DAWN

By Supaporn Chulaka, Ponpassapon Bunyarritthanone, Tan Kositpipat, and Terdtanwa Kanama

From 20 March – 28 April 2018

At ARDEL’s Third Place Gallery (Thonglor Soi 10)

“@Dawn” is a group exhibition by 4 young Thai artists demonstrating their specialties in painting, drawing, and mixed-media art. Supaporn Chulaka’s paintings were inspired by the different forms of objects found in everyday life with a touch of semi-abstract imagination. Ponpassapon Bunyarritthanone used lines, colors and their copious volume to create semi-surrealistic objects in her works. While Tan Kositpipat borrowed figures of animals to symbolize human’s attempt to control everything on earth, Terdtanwa Kanama assembled a mixed-media series showing Thai patterns and scratches on iron plate to represent a contradiction in technological development.

ARDEL’s Third Place Gallery hours; Monday – Saturday: 10 am – 6 pm (closed on Sunday)

 

For more information, please contact;

ARDEL Gallery of Modern Art (HQ) : 02-422-2092 Fax: 02-422-2091

on Tuesday-Saturday at 10.30 – 19.00 hrs. and Sunday at 10.30 – 17.30 hrs. (closed on Monday)

website: www.ardelgallery.com

Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery