Friday, February 3, 2023

อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

Most popular

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการสืบสานศิลปะหนังใหญ่เมืองสิงห์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ทำการเปิดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการสืบสานศิลปะหนังใหญ่เมืองสิงห์ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาและจัดหา สื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยและมีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์ นอกจากนั้นแล้วมีการเวิร์กชอป กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้อาจารย์สมภพ บุตราช ที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มศิลปินกลุ่มจิตกรไทย ได้ให้เกียรติมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เขียนขึ้นจากดิน โดยมีชื่อผลงานว่า...
error: Content is protected !!