นิทรรศการ “Elements of Chance” ผลงานโดย นาวิน ตันธนะเดชา (Navin Tantanadaecha) จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

ความประทับใจใน “สุนทรียะของความบังเอิญ” ที่ศิลปินประสบระหว่างกระบวนการทางสีน้ำ ผสานกับเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชีวิตของศิลปิน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แต่ละช่วงเวลา

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.