เรียนเชิญผู้สนใจทางทัศนศิลป์ทุกท่าน ชมและสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินจากนานาชาติ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทย จากทั่วประเทศในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในกิจกรรม โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ RMUTL Art International Workshop 2018 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 16.30 น. (ศิลปินปฏิบัติงาน วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ และ 17 กุมภาพันธ์ เปิดนิทรรศการศิลปกรรม ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เจ็ดยอด)

และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ และรับฟังการบรรยายพิเศษ จากศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง เรื่อง “ธรรมราชา สู่ ศาสตร์พระราชา” ได้ที่ http://artjedyod.com/artinter/#

และ https://m.facebook.com/Artjedyod/