Thursday, August 5, 2021

20915749_1525668364122844_1734778366_n

Most popular

เชิญชวนเยาวชนหัวใจไทย ประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย ” ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โครงการไฟ-ฟ้า ชวนน้อง ๆ เยาวชนสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสืบสานรักษาวัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน เปิดเวทีจัดประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่...
error: Content is protected !!