Friday, December 9, 2022

ธวัชชัย สมคง

Most popular

มูลนิธิช่างเถิดปิดโครงการปันคลิปปันสุขครั้งที่ 1 อย่างยิ่งใหญ่

ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามสำหรับโครงการปันคลิป ปันสุข โดย มูลนิธิช่างเถิด ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โครงการปันคลิป ปันสุข โดย มูลนิธิช่างเถิดได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มีการเริ่มโครงการตั้งแต่  16 สิงหาคม –15กันยายน 2564    โครงการได้ดำเนินเสร็จสิ้นและได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมีผู้ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยคลิปวิดีโอบางส่วนที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปออกอากาศ 39 คลิป ช่อง 9 MCOT HD 30 ในรายการ...
error: Content is protected !!