นิทรรศการ “Begin”
ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

 

นิทรรศการ Begin

ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. (อาจารย์สมโภชน์ สิงห์ทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี)

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แนวความคิด

BEGIN การแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

การเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ทั้งด้านการวางแผนทางความคิด และการวางแผนในการลงมือทำ หากเรามีการวางแผนที่ดีจะส่งผลให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ เปรียบเสมือนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต้องมีการวางแผนและมีความคิดริเริ่มที่จะทำสิ่งใหม่เสมอเพราะก้าวแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ