นิทรรศการ “The Rhythm of Flowers”
ผลงานโดย Jolene Jou
จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน : The Jim Thompson House

You are invited to join our new project, “Another Experience in Jim Thompson House.”

“The Rhythm of Flowers” By Jolene Jou, Taiwanese Florist

A Flower arranging demonstration

Tuesday, 6 February 2018 from  4-6 pm.

Ayara Hall, Jim Thompson Restaurant (Free Admission)

………………….

Another Experience in the Jim Thompson House
The Rhythm of  Flowers by Jolene Jou, Taiwanese Florist
Curated by Jeane Huang

Recognizing that artistic engagement should be vital and ongoing, and that museums should broaden their scope of interaction with visitors, the Jim Thompson House is launching a new project “Another Experience at the Jim Thompson House”. To initiate the event a talented Taiwanese floral artist Jolene Jou and her compatriot curator Jeane Huang, who are inspired by classical Chinese poetry, have been invited to share the lyricism of their work with a new audience.

Famous for its lush tropical garden and antique teak buildings, the Jim Thompson House will serve as the source of inspiration for the artist and curator who will create and display flower arrangements within the museum area that interact with the surroundings.  Visitors touring the Jim Thompson House will have a chance to view these artistic creations and be inspired by the ephemeral poetry they create.

—————

The Project will run from

6-13 February 2018, 9 – 6 pm. At Jim Thompson House Museum

Admission fee 150 baht.
Including House Tour (Optional)

RSVP
Tel. 02.612.6741 / 02.216.7368