นิทรรศการภาพถ่าย “แววตาชาวบ้าน”
โดย วันชัย พุทธทอง Wanchai Phutthong

9 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดงานวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ART CAFÉ by Brown Sugar ชั้น 1 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พบกับกิจกรรม ดนตรี กวีศิลป์ ,เวทีเสวนา , นิทรรศการมีชีวิต มีการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าจากชาวบ้าน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กำหนดการ 

12.00 – 13.30 น.
ทะเบียน  ชมภาพถ่ายและนิทรรศการจากชุมชนเทพา

13.00  – 14.00 น.
ดนตรี เปิดงาน โดย  เอก พจนาถ พจนาพิทักษ์ ,น้าซู  วงซูซู  และ.อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

14.00 – 14.50 น.
– เปิดงาน  โดย ผู้ปกป้องชุมชนทั้ง 17 คน
– บอกเล่าที่มา “แววตาชาวบ้าน”   โดย วันชัย พุทธทอง ผู้ถ่ายภาพแววตาชาวบ้าน
ร่วมพูดคุยโดย นิวัติ  กองเพียร  ศิลปินผู้มองเห็นแววตา
ชวนคุยโดยชาญวิทย์  อร่ามฤทธิ์ ผู้เฝ้ามองแววตาชาวบ้าน

15.00 – 15.30 น.
ปาถกฐา  เรื่อง  “แววตาชาวบ้าน..ที่ฉันเห็น”
โดย อาจารย์มกุฏ  อรฤดี ศิลปินแห่งชาติ

15.30 – 16.30 น.
– ดนตรี โดย วงโฮป
– ร่วมแสดงความรู้สึกต่อเทพา ผ่านแววตาของ สดใส  ขันติวรพงษ์  ศิลปินนักแปล
– อ่านบทกวี โดย จีระนันท์  พิตรปรีชา  กวีรางวัลซีไรต์

16.30 – 17.30 น.
เสวนา เรื่อง “เทพา….ในแววตาชาวบ้าน”
โดย
– นพ.นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
– ศศิน  เฉลิมลาภ  ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
– สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ    ผอ.โรงพยาบาลจะนะ
– ดิเรก  เหมนคร  ผู้ต้องหาคดีเทพา
– ธารา  บัวคำศรี  ผู้อำนวยการกรีนพีชประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย พรรณิภา  โสตถิพันธุ์ สงขลาฟอรั่ม

17.30 – 20.00 น.
ร่วมเทใจ..ให้เทพา  ผ่านการพูดคุย และการแสดงดนตรี กวี ศิลป์
โดย
– อาจารย์ไกรศักดิ์  ชุณหวัณ  นักวิชาการอิสระ
– บรรจง  นะแส
– ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
– “กลุ่ม Community Arts”
– เดช อัสดง ศิลปินอิสระ
– วสันต์  สิทธิเขตต์  กลุ่มศิลปินสายลมแสงแดด